FOL-KONTAKT, s.r.o.

Dotácie

projekty
s podporou Eu

Inovácia technológií vo výrobnom procese vo fy.FOL-KONTAKT, s.r.o.
Kód projektu:
25110120023
Miesto realizácie:
Dlhá 85, 010 09 Žilina
Číslo výzvy:
KaHR-111SP-0801
Operačný program:
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný:
Európsky fond regionálneho rozvoja
Celkové oprávnené výdavky:
3 275 802,50 €
Poskytnutý finančný príspevok:
1 637 301,25 €
Začatiek projektu:
25.02.2009
Ukončenie projektu:
28.04.2012
Inovácia technológií vo výrobnom procese vo fy.FOL-KONTAKT, s.r.o.

Kód projektu:
25110120023

Miesto realizácie: 
Dlhá 85, 010 09 Žilina

Číslo výzvy:
KaHR-111SP-0801

Operačný program: 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovaný: 
Európsky fond regionálneho rozvoja

Celkové oprávnené výdavky: 
3 275 802,50 €

Poskytnutý finančný príspevok:
 637 301,25 €

Začatie projektu: 
25.02.2009

Ukončenie projektu:
28.04.2012