rozmazany
firma

Firma FOL-KONTAKT s.r.o. bola založená v roku 2003 ako spoločnosť zaoberajúca sa obchodom s obalovými materiálmi.

V roce 2008 sa s postupným nárastom predaja ukázalo ako dôležité pre udržanie spokojnosti našich zakazníkov začať s vlastnou výrobou fólie a konfekcie z nej. 

Spoločnosť má sídlo a výrobný závod v Žiline (SK). 

Teraz, s viac ako 30 zamestnancami, sme schopní produkovať obalové materiály vďaka moderným extrúderom.

Od roku 2005 je naša firma zapojená do systému spätného odberu obalov a ich spracovania. Všetky naše výrobky a materiály, ktoré dodávame, sú zdravotne nezávadné a bezpečné. 

Od roku 2007 sme držiteľmi certifikátu kontroly kvality ISO 9001.

dotace EU

dotace Názov projektu: Inovácia technológií vo výrobnom procese vo fy.FOL-KONTAKT, s.r.o.
Kód projektu: 25110120023
Miesto realizácie: Dlhá 85, 010 09 Žilina
Číslo výzvy: KaHR-111SP-0801
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný: Európsky fond regionálneho rozvoja

Celkové oprávnené výdavky: 3 275 802,50 €
Poskytnutý finančný príspevok: 1 637 301,25 €
Začatie projektu: 25.02.2009
Ukončenie projektu: 28.04.2012

certifikáty

1